Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Protokollsjustering

 •   3

  Dagordning

 •   4

  Arbetsordning för styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB

 •   5

  VD instruktion för VD i Trelleborgs Rådhus AB

 •   6

  Firmatecknare i Trelleborgs Rådhus AB

 •   7

  Attesträtt

 •   8

  Fastställande av datum för årsstämma 2025

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.