Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande och upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Dagordning

 •   5

  Bemyndigande för representanter från PostNord att kvittera externa förtidsröster - Val 2022

 •   6

  Valkansliet informerar

 •   7

  Röstmottagarnas rätt att titta bakom valsedelskärmarna

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.