Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande och upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Dagordning

 •   4

  Föregående mötes protokoll

 •   5

  Ordning bland valsedlar

 •   6

  Behörighet Valid

 •   7

  Hantering av förtidsröster

 •   8

  Bemyndigande att kvittera ut värdeförsändelser från PostNord

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Mötets avslutande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.