Fritidsnämnden 2016-09-06

Fritidsnämnden
15:00 - Söderslättshallen