Fritidsnämnden 2015-10-13

Fritidsnämnden
15:00 - Söderslättshallen